Lions Putten Nieuws

Blog categories

TERUG
mei 4, 2018
| Lions Club 

Stichting Lions Job Support

De Stichting Lions Job Support is opgericht met het doel job-zoekendenen ondersteuning te bieden bij het actief worden in een "job" in de vorm van een micro-krediet.

Sinds 2016 assisteert de Lions Club de gemeente Putten bij het begeleiden van mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Bij deze begeleiding wordt gebruikt gemaakt van de expertise van de leden van de Lions Club door middel van sollicitatie-kennis, CV schrijven, morele en psychische ondersteuning en alle overige noodzakelijke immateriële hulp. 

Dit project heeft ertoe geleid dat 6 van de 8 door de gemeente aangeboden kandidaten inmiddels een vaste baan hebben gevonden.

Echter, sommige kandidaten hebben net een extra zetje nodig in de vorm van materiële ondersteuning, denk hierbij aan een laptop, een korte cursus, uitrusting, etc. In voorkomende gevallen is de gemeente niet in staat, vanwege reglementen en wetgeving, deze hulp te bieden. Hiertoe heeft de Lions Club de stichting Job Support opgericht, welke kandidaten hiertoe hulp biedt in de vorm van een micro-krediet. Denk aan de reïntegrerende zelfstandig stratenmaker, die een kruiwagen en gereedschap nodig heeft of de sociaal-pedagogisch begeleider, die met hulp van een laptop haar clienten kan begeleiden. Het micro-krediet wordt binnen 5 jaar terugbetaald, zodat het beschikbaar is voor andere kandidaten.

Zowaar een goed doel.