Lions Putten Nieuws

Blog categories

TERUG
nov 7, 2016
| Lions Club 

Lezing Evert de Graaf op 3 november 2016

Evert de Graaf vertelt over het boek "Putters en Puttenaren".
Op deze bijeenkomst van de Lions Club Putten "Arkemheen", wordt door Evert de Graaf  op een boeiende wijze over dit boek een lezing gegeven.

Lezing over het boek ‘Putters en Puttenaren’.

Gezeten op het terras van De Heerdt in de zomer van 2013, kwamen oud-professor Bert Paasman en Evert de Graaf op het idee een boek te publiceren over plaatsgenoten. Dat idee ontstond, toen ze een markante Putter zagen langskomen. Het moesten levensbeschrijvingen worden van personen die inmiddels overleden waren. Wel werd besloten dat een Putter iemand is, die geboren en getogen is in Putten. Een Puttenaar is iemand die op latere leeftijd is komen wonen in ons dorp. Het idee was om ongeveer 40 tot 50 portretten te schrijven. Uiteindelijk werden het er 43.

Vervolgens gingen de twee bedenkers op zoek naar enige geschikte personen die ook zitting wilden nemen in de redactie. Dat werden professor Beatrice de Graaf, letterkundige Margreet van Wijk en de oud-archivaris van de gemeente Putten, Johannes van Hell.

De criteria om opgenomen te worden in het boek, waren naast het gegeven dat ze overleden moesten zijn, dat ze maatschappelijk betrokken waren op de Puttense samenleving en wel op het gebied van de kerk, politiek, de kunst of cultuur.

Medewerkers werden benaderd om een of meer portretten te schrijven. Dit heeft na enige jaren als resultaat opgeleverd, dat boek ‘Putters en Puttenaren’ in het voorjaar van 2016 in de verkoop kwam.

Het allereerst exemplaar werd op een zeer druk bezochte bijeenkomst van het Puttens Historisch Genootschap in De Aker op 8 april jl. door Beatrice de Graaf aangeboden aan burgemeester H. Lambooij.